Bråkräkning

I denna interaktiva lektion tränar eleverna del av helhet och del av antal. Det finns också en länk till en interaktiv sida med fler övningar.