Introduktionslektion ”Klockan” år 7, spanska

Lektion-que hora esque hora es

Syftet är att eleverna ska få en introduktion/repetition kring hur man anger klockslag på spanska.

Nyckelord: Visualisering och delaktighet av eleverna.

Eleverna får en kort förklaring via länk till klipp på youtube, därefter övar vi tillsammans via länk till en interaktiv klocka (eleverna delaktiga vid tavlan). Avslutningsvis övar man i par alternativt individuellt via övningar när klockslag anges. Eleverna får tänka själva eller i par och sedan spelas det rätta svaret upp (min röst inspelad).

Skapad av Therese Ahlgren, Östbergsskolan, Östersund