Discoläget

Discoläget är ett presentationsläge som erbjuder många nya spännande möjligheter. I detta läge har du full kontroll på vad som händer framme vid tavlan. Du kan t.ex. styra vilka objekt som går att flytta och till och med bestämma var … Läs mer

En lektion om Kristi himmelfärd

Hej! Här hittar ni en ITP-lektion med tydliga rubriker och bilder att ha som grund i samtalet varför vi firar Kristi himmelsfärd och jämföra hur man firade förr och nu.

Årskurser: 1-3, 4-6

Tiokamrater

Syftet med denna övning är att eleverna ska öva upp sin säkerhet i att snabbt se vilka tal som bildar tiokamrater. I aktiviteten gäller det att para ihop siffrorna så summan alltid blir 10. Det är lekfulla siffror och övningar … Läs mer

Ämnen: Matte
Årskurser: 1-3, Förskoleklass

Hundraruta – Färdighetsträna på ett lekfullt sätt!

Denna interaktiva lektion syftar till att hjälpa eleverna att träna upp en automatik kring hundrakamraterna som är en förutsättning för att utveckla sin huvudräkningsförmåga.   Hundraruta

Ämnen: Matte
Årskurser: 1-3, 4-6

En introduktion till teknik

Nu kan ni ladda ner en introduktionslektion i ämnet teknik för årskus 1. Lektionen är skapad av en av våra ITP-certifierade lärare i Östersund. En första introduktion till ämnet teknik för årskurs 1.  Syfte och mål: – Känna tll några … Läs mer

Ämnen: Teknik
Årskurser: 1-3

Bråkräkning

I denna interaktiva lektion tränar eleverna del av helhet och del av antal. Det finns också en länk till en interaktiv sida med fler övningar.

En läsande klass. Lektion 1 år 1-3

Det funkar jättebra att jobba med en läsande klass tillsammans med ITP Whiteboard. Med den inbyggda webbläsaren visar du lätt texterna från websidan i materialet och kan plocka ut ord och fylla till exempel  flödesschemat, berättelseschemat och läsloggar framme vid … Läs mer

Ämnen: Svenska
Årskurser: 1-3

Introduktionslektion ”Klockan” år 7, spanska

Lektion-que hora esque hora es Syftet är att eleverna ska få en introduktion/repetition kring hur man anger klockslag på spanska. Nyckelord: Visualisering och delaktighet av eleverna. Eleverna får en kort förklaring via länk till klipp på youtube, därefter övar vi … Läs mer

Ämnen: Spanska
Årskurser: 7-9

Bygg engelska ord

I denna lektion bygger ni ord tillsammans med några välkända djur.

Ämnen: Engelska
Årskurser: 1-3, Förskoleklass

Bokstaven A

Nu finns en ny interaktiv lektion om bokstaven A. Hälsa på i bokstavslandet, spåra bokstäver och klara rimpolisens övningar. Passar Årskurs 1-3 Mycket nöje! //Johanna

Ämnen: Svenska
Årskurser: 1-3, Förskoleklass

Kulmatte!

Nu är det vår och kulpåsarna har kommit fram. Använd barnens kulor till att jobba med taluppfattning! Inled mattelektionen med denna interaktiva genomgång och gå sedan ut i det fina vädret och jobba partiskt med barnens kulpåsar.  

Ämnen: Matte
Årskurser: 1-3

Sammansatta ord

Dra streck mellan de bilder som hör ihop. Vilket ord får du?

Ämnen: Svenska
Årskurser: 1-3

Engelska färger

Vet i vad färgerna heter på engelska? Om inte, säg hokus pokus och trolla ordet genom hatten så får ni svar!

Ämnen: Engelska
Årskurser: 1-3

Bråkplank

Använd bråkplanket som ett komplement för att på ett enkelt och visuellt sätt visa hur olika bråk kan ha samma värde.

Bråka

Träna på hur delar kan benämnas och uttryckas som enkla bråk. Årskurs 1-5.