Om Oss

Vårt företagGlada ITP:are

IT Perspective har sitt huvudkontor i Täby, Stockholm och har sen 2005 utrustat skolor runt om i Sverige med interaktiva verktyg.

Vårt företag står på 3 starka byggpelare för en framgångsrik kundrelation:

UTBILDNING – INTERAKTIV MJUKVARA – INTERAKTIV HÅRDVARA

Vi är en av Sveriges största återförsäljare av interaktiva projektorer och representerar världens ledande projektortillverkare, EPSON.

Vi är också mycket stolta över att presentera en egenutvecklad programvara ITP Whiteboard, framtagen och utvecklad i dialog med pedagoger.

Vår styrka ligger mycket i att vår produktutveckling, support, utbildningsenhet och installation jobbar tätt tillsammans.

Våra processer & program utvecklas ständigt för att möta våra kunders behov och marknadens ständiga teknikutveckling.

Kundnöjdhet & kundnytta leder vårt dagliga arbete.

Vårt mål är att länka samman människor och processer med modern teknik som har syftet att skapa effektiva, förenklande och inspirerande lektioner med motiverade pedagoger och elever.

Helt enkelt – att leverera en interaktiv helhetslösning som bidrar till att pedagogik & teknik möts i harmoni, med Elevens Lärande i Fokus.

.

LÄS MER OM VÅRA REFERENSER HÄR