Vanliga frågor ePLUS

Vanliga frågor kring ePLUS-skärmen

 

Jag har ingen bild på skärmen?

– Titta noga att alla kablar sitter ordentligt i rätt uttag.
– Titta att datorn är påslagen
– Titta efter att kontrasten samt ljusstyrkan inte är på det minsta läget.

Bilden på skärmen är inte synkroniserad?

– Titta efter att signalkabeln är ordentligt ditsatt.

Bilden på skärmen är inte centrerad?

Kontrollera H-position, och V-position, eller gör en autojustering.

Bilden skakar!

– Tryck på Auto knappen, föratt göra en autojustering!

Den trådlösa pennan fungerar inte?

Titta om ”tablet” ikonen visas i nedre högra hörnet på skärmen, om JA, byt då batteri!
Om NEJ, ta ut USB-kablarna och sätt in dom igen, starta sedan om datorn.
Om ovanstående moment inte får det att fungera, så installera on drivrutinerna till din ePLUS DT, eller ta bort program som kan göra så att konflikt uppstår.

Markören flyttas på fel sätt!

Ta ut USB-kabeln och sätt in den igen, eller starta om datorn.