Vanliga frågor ITP WhiteBoard

Vanliga frågor kring installation av programmet ITP WhiteBoard

När jag kör programmet blir jag ombedd att ange en licensnyckel, men jag har ingen sådan. Vad ska jag göra?

En licensnyckel erhålls enklast genom registrering. Svara nej när ITP WhiteBoard frågar om du har en licensnyckel. Då finns det möjlighet att registrera sig. Licensnyckeln skickas då till den e-post du angivit under registreringen. Spara denna licensnyckel på t.ex. skrivbordet och ange denna när programmet frågar efter en licensnyckel. Filen på skrivbordet kan raderas när aktiveringen är slutförd.

Jag har registrerat mig och fått en bifogad fil som jag inte kan öppna. Hur ska jag gå tillväga för att aktivera mjukvaran?

Filen (licensnyckeln) ska inte öppnas. Spara bara filen tillfälligt på t.ex. skrivbordet. När du startar programmet frågar detta om du har en licensnyckel. Svara ja på frågan och ange sedan sökvägen till filen som du sparade innan. Klicka slutligen på aktivera. När aktiveringen är klar kan du ta bort filen från skrivbordet.

Jag har registrerat mig, men har inte fått något mail med licensnyckel.

Försäkra dig om att du anger rätt e-postadress under registreringen. Licensnyckeln skickas ut automatiskt omedelbart efter att registreringen är skickad. Det kan dock i vissa fall dröja innan meddelandet levereras. Vänta därför minst en timme innan du kontaktar supporten.

Under aktiveringen/registreringen visas ett meddelande som säger att ITP WhiteBoard inte kan ansluta till internet. Jag har öppnat min webbläsare och kontrollerat att internet faktiskt fungerar. Vad kan jag göra?

Anslutningsproblemet kan bero på många saker. Vanligast är att datorn sitter på ett större skol- eller företags -nätverk där brandväggen nekar anslutningen mot aktiveringsservern. En lokal brandvägg eller antivirusprogram kan dock också orsaka problemet. Vid aktiveringen görs en säker utgående anslutning mot aktiveringsservern på port 443. Se till att brandväggar och virusskydd tillåter detta och försök igen.