Utbildningar

Välkommen till ITP Academy!

Har du tekniken men vet inte hur du ska få den att bli det pedagogiska verktyg du eftersträvar?

Vi på ITP Academy erbjuder ett antal utbildningar som utformas och planeras efter skolors efterfrågan och behov. Våra utbildare är pedagoger med lång erfarenhet av läraryrket och ett interaktivt arbetssätt i det egna klassrummet.

För ITP Academy är det viktigt att kunna erbjuda högkvalitativ utbildning med tanke på skolans högt ställda krav på digital kompetens hos såväl elever som pedagoger. Utbildning är en viktig del för att komma igång och skapa interaktiva lektioner.

Endast ITP Academy besitter rätten och kompetensen att utföra certifierade utbildningar i ITP WhiteBoard och därmed möjligheten att certifiera lärare, pedagoger samt hela skolor!

Efter ett utbildningstillfälle fick lärare svara på frågan ”Vad tycker du var det bästa med utbildningen?”

”Att jag kan nu och vet hur jag ska använda programmen i mina lektioner.”

”Att man fick jobba själv samt alla bra tips och idéer.”

”Bra pedagogiskt upplagd.”

”Äntligen förstår jag hur allt hänger ihop!”

ITP Academy möter dig oavsett var du befinner dig i ditt datoranvändande. Vi kan ge dig grundläggande kunskaper i hantering av datorn såväl som pedagogiska redskap för att utveckla undervisningen.

Utgångspunkten i våra utbildningar är ”Learning by doing” där du får arbeta med det material och den manual som ingår för att vid utbildningstillfället få testa och komma med frågor kring både programvara, teknik och pedagogik.

ITP Academy har hjälpt skolor och pedagoger över hela landet att utveckla sitt digitala lärande. Utbildningen kan genomföras på er skola eller i våra lokaler i Stockholm.

Hör av dig om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

08-545 060 50
utbildning@itperspective.se