ITP WhiteBoard

ITP Whiteboard

Har du tillgång till ITP Whiteboard och vill lära dig omsätta funktionerna till det pedagogiska verktyg du efterfrågar?

ITP Whiteboard är en interaktiv programvara som hjälper dig som pedagog att visualisera och simulera din undervisning.

Pedagogen är den främsta faktorn till elevens framgång och vi på ITP Academy kan hjälpa dig att förändra och förbättra din undervisning med ITP Whiteboard som hjälp!

Utbildningarna erbjuder bl.a.

  • Att du praktiskt får arbeta med ITP Whiteboard för att sätta dig in i programmets verktyg och funktioner.
  • Pedagogisk inspiration och vägledning där du får skapa lektionsupplägg utifrån mål i Lgr11.
  • Möjligheten att utveckla ett arbetssätt där du integrerar elever med behov av särskilt stöd.

Du får utifrån manual och med vägledning av utbildare jobba med programmet för att få insikt om vilka pedagogiska möjligheter program och utrustning ger.

ITP Academys utbildare är pedagoger med mångårig erfarenhet av ett interaktivt arbetssätt i klassrummet.

Utbildningarna är uppbyggda i flera steg, där de senare förutsätter att varje deltagare har tillgång till dator där programmet finns installerat.

Vi har små grupper för att kunna hålla så hög kvalitet som möjligt på utbildningen.

Våra utbildningar kvalitetssäkras först och främst genom att enbart använda certifierade utbildare med lärarbakgrund. Vidare är utbildningarna utformade i enlighet med LGR 11. Varje genomförd utbildning utvärderas med resultatuppföljning. Deltagarna erbjuds även, beroende på utbildningssteg, möjligheten att genomföra ett certifieringsprov. Detta för att kunna bli diplomerad användare. Även skolor certifieras.

Hör av dig om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

08-545 060 50
utbildning@itperspective.se