Utbildningar – ITP WhiteBoard

Utbildningar i ITP WhiteBoard

IT Perspective värderar utbildningsinsatsen högt i det som definieras som en ”bra produkt”. Teknik är aldrig starkare än sin användare och därför handlar våra utbildningar aldrig bara om ”tekniken”, utan om hur vi får en IT-utrustning att bli ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.

ITP Academy erbjuder ett flertal utbildningar som utformas och planeras efter skolors efterfrågan och behov. Våra utbildare är pedagoger med lång erfarenhet av läraryrket och ett interaktivt arbetssätt i det egna klassrummet.

Utgångspunkten i våra utbildningar är ”Learning by doing”. Tillsammans diskuterar vi kring utbildningsinsats och nivå för att få utbildningen att motsvara Era behov och förväntningar.

Av erfarenhet vet vi att en bra utbildning lägger grunden för ett långsiktigt användande av ert produktval och investering.

Nedan följer olika exempel på våra vanligaste upplägg/utbildningsinsatser:

 

Steg 1

Målet med utbildningen är att deltagarna efter utbildningstillfället kan komma igång och arbeta interaktivt att de har fått en inblick i vilka pedagogiska möjligheter ITP Whiteboard medför.

Steg 2 – Grundutbildning i ITP WhiteBoard

Målet med utbildningen är att lärarna känner att de behärskar programmet samt att utbildningsmaterialet blir det stöd de kan återvända till vid repetition och införandet av ett interaktivt arbetssätt i klassrummet.

Steg 3 – ITP WhiteBoard & Pedagogik

Målet med utbildningen är att pedagogerna efter avslutad utbildning känner att de hittat nya sätt att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Steg 4 – Lektionsskapardag

Målet är att pedagogerna efter avslutad utbildning ser nya möjligheter att effektivisera sitt lektionsskapande och kan höja kvaliteten på sin undervisning.

 

Elevutbildning

Målet är att även maximera elevernas delaktighet, öka lusten och motivationen för skolarbetet samt därmed nå högre måluppfyllelse för individen.

 

Introduktion i er interaktiva projektor & ITP WhiteBoard

Målet med introduktionen är att deltagarna känner att de behärskar den interaktiva projektorn och det medföljande interaktiva programmet för att kunna införa ett interaktivt arbetssätt i sin verksamhet.

 

Företagsutbildning

Målet med denna utbildning är att deltagarna behärskar den interaktiva projektorn och besitter en god kunskap i ITP WhiteBoards funktioner. Utöver detta behandlas även hur företagets projekt och arbetssätt kan vävas ihop med ett interaktivt arbetssätt. Dessutom synliggörs hur mjukvaran kan användas tillsammans med exempelvis Office-programmen.

 

Hör av dig om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

08-545 060 50
utbildning@itperspective.se