Allt började med ett mail från andra sidan jordklotet….

10 års jubileum

10 års jubileumIT Perspectives historia startade med en, då revolutionerande skrivskärm. Vi reste land och rike runt och utrustade klassrum med ePLUS-skärmar för att möta efterfrågan på digital interaktivitet i undervisningen.

Men det saknades något väsentligt, tekniken i sig skapade inte den gemensamma skrivyta som är grunden för samarbete och interaktion – till detta krävdes en programvara och utvecklingen av ITP WhiteBoard startade. Det började som ett examensarbete på KTH. Kartläggningen av vilka funktioner som programmet skulle ha tog oss igen runt om i Sverige för att intervjua pedagoger om hur de ville arbeta med digital pedagogisk interaktiv teknik i sin undervisning. Interaktiva skrivtalvor installerades i mängder av klassrum, men många användare upplevde svårigheter med att ta till sig de nya funktionerna, programmen var helt enkelt för komplicerade. Enkelhet blev därefter vårt ledord.

Epson lanserade sin motsvarighet till skrivtalvan, den interaktiva projektorn.

ITPWB surfplatta i klassrumEpsons interaktiva projektorer och ITP WhiteBoard är som skapta för varandra och i många år var vi Svergies största återförsäljare av interaktiva projektorer. Nya programfunktioner utvecklades och efterfrågan på utbildning av såväl lärare som elever ökade lavinartat.
Programmets utveckling har aldrig avstannat och än idag är de nya funktioner som släpps i programmet en direkt följd av önskemål från våra kunder – lärare och elever runt vårt avlånga land.

Idag har ITP WhiteBoard över 28000 installationer och flera skolor samt kommuner väljer ITPWB för sin undervisning.
ITPWB är den enda svenskutvecklade, oberoende, interaktiva whiteboardmjukvara som finns på marknaden. Den fungerar med all teknik och passar därför även bra på skolor med blandade interaktiva lösningar. Med ITPWB som interaktiv mjukvara kan läraren tryggt byta klassrum utan att behöva fundera på om hen kan använda sitt digitala lektionsmaterial.

Nu tar ITPWB steget in i din surfplatta och skolan behöver inte längre göra en kostsam investering i interaktiv teknik för att samarbeta interaktivt på klassrumstavlan.

Vi är specialister på interaktiva digitala lärmiljöer. Vi ger er de bästa möjliga förutsättningarna för digitalt interaktivt lärande!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter