En lektion om Kristi himmelfärd

Hej!

Här hittar ni en ITP-lektion med tydliga rubriker och bilder att ha som grund i samtalet varför vi firar Kristi himmelsfärd och jämföra hur man firade förr och nu.