Bråka

Träna på hur delar kan benämnas och uttryckas som enkla bråk. Årskurs 1-5.