Bråkplank

Använd bråkplanket som ett komplement för att på ett enkelt och visuellt sätt visa hur olika bråk kan ha samma värde.