CHI AB utbildningar i interaktiv pedagogik_sida 2

ITP Whitebaord är en digital lärresurs som kan användas av både lärare och elever Med ITPWB skapar du ditt undervisningsmaterial genom att kombinera både text, bild, rörlig bild och ljud, samtidigt.

Alla lektioner sparas och kan repeteras och/eller utvecklas vidare, idag, vid nästa lektion, under kommande läsår.

Mjukvaran är intuitiv, enkel att ta till sig och möjligheterna – oändliga!

Användaren kan direkt interagera med andra program och digitala lärresurser, till exempel utföra olika typer pedagogiska spel, övningsuppgifter och använda applikationer som ni redan har i skolan idag.

Undervisningen och lärandet blir på detta sätt mer inspirerande, lustfyllt och effektivt – allt i syfte att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att
nå ämnesmålen. Dokumentation för tex. kvalitetssäkring och uppföljning är inte längre en tung arbetsuppgift – den är rolig, omedelbar och enkel!

Lämna en kommentar