Hundraruta – Färdighetsträna på ett lekfullt sätt!

Denna interaktiva lektion syftar till att hjälpa eleverna att träna upp en automatik kring hundrakamraterna som är en förutsättning för att utveckla sin huvudräkningsförmåga.

 

Hundraruta

Ladda ner