Hundraruta – Färdighetsträna på ett lekfullt sätt!

Denna interaktiva lektion syftar till att hjälpa eleverna att träna upp en automatik kring hundrakamraterna som är en förutsättning för att utveckla sin huvudräkningsförmåga.

 

Hundraruta