Tiokamrater

Syftet med denna övning är att eleverna ska öva upp sin säkerhet i att snabbt se vilka tal som bildar tiokamrater. I aktiviteten gäller det att para ihop siffrorna så summan alltid blir 10. Det är lekfulla siffror och övningar som kan byggas på och användas om och om igen. Eleverna kan också göra egna tal av siffrorna som ni lätt kopierar in på fler sidor i dokumentet.  Jag önskar er en rolig lektion!

tiokamrater