IT-Mässan ”Lärande i Tiden” i Östersund

ITP Academys utbildare kommer att simulera en interaktiv lektion för att tydliggöra hur teknik och pedagogik kan mötas med elevens lärande i fokus. Deltagarna kommer få inblick i hur en interaktiv programvara kan användas för att ge undervisningen ytterligare en dimension samt hur läraren kan kommunicera med eleverna via datorn.

Besök Lärande i Tiden här!