Teknik och kunskap på Nyboda skola på Tyresö

IT Perspective rustar Nyboda skola på Tyresö med både teknik och kunskap.

Hösten 2012 började skolan sin verksamhet och IT Perspective har glädjen att få utbilda skolans personal samt utrusta 44 klassrum, matsal, kafeteria och konferensrum med interaktiva projektorer.