Ministerbesök på Skogsängsskolan

IT-minister Anna-Karin Hatt besökte Skogsängsskolan, där IT Perspective är leverantör av Classmate PC

IT Perspective - Ministerbesök på Skogsängsskolan

Stockholm, 4 april 2012 – Tidigare idag besökte Sveriges IT- och energiminister Anna-Karin Hatt klass 2A på Skogsängsskolan i Salem, en skola som sedan 2011 använder det pedagogiska konceptet Classmate PC för sina yngsta elever som verktyg i undervisningen. IT-ministern ville besöka en av de skolor i Stockholm som ligger i framkant gällande nya pedagogiska verktyg, och deltog i en lektion med fokus på vårtecken. Ministern fick med hjälp av eleverna göra en egen digital presentation av just sitt favoritvårtecken.

– Det är fantastiskt att se vilken satsning som görs på moderna lärverktyg och it-pedagogik på Skogsängsskolan. Utvärderingar från andra skolor som använder samma metod visar att eleverna skriver bättre, längre och med ett rikare språk. Målet för den svenska it-politiken är att vi ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ska vi nå det ska våra elever naturligtvis ha de bästa möjliga förutsättningar i skolan, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Skogsängsskolan i Salem utanför Stockholm använder sedan 2011 Intels pedagogiska koncept Classmate PC i undervisningen. Satsningen är ytterligare ett exempel efter att Ale kommun utanför Göteborg som första kommun i Norden införde konceptet i undervisningen under 2010 för sina yngsta elever (6-9 år). Salem liksom Ale valde de yngre eleverna eftersom man såg att det är i denna åldersgrupp som de pedagogiska vinsterna är som störst, i synnerhet gällande läs- och skrivkunskaperna. I Ale har man sett resultat där pojkarna skriver upp till 700 procent fler adjektiv.

– Studieresultaten som möjliggörs med hjälp av Classmate PC är fantastiska. När vi ser hur elever knäcker läskoden snabbare och hur skrivande och inlärning blir mer lustfyllt är detta viktigt för oss alla. Kvaliteten i skolan är kanske det viktigaste måttet på hur Sverige ska stå sig i konkurrensen. Vi är glada att vi kan vara med och utveckla svensk skola med vår lösning, säger Carl-Daniel Norenberg, ansvarig för offentlig sektor och utbildning i Norden för Intel.

Om Classmate PC

Classmate PC är ett pedagogiskt koncept som Intel har tagit fram tillsammans med experter inom utbildning från universitet och organisationer från hela världen, för att få en djupare förståelse om barns lärande för att optimera tekniken för utbildningssyfte. Classmate PC är en helhetslösning med en bärbar dator och mjukvara i form av pedagogiska program och är skapat från grunden för unga skolelever och baserat på flera års studier kring etnografiska och mänskliga faktorer som genomförts i verkliga skolmiljöer runt om i världen. Datorerna är utrustade med Intel Atom-processorer och har tryckkänsliga skärmar, tål både vattenspill och att tappas i golvet från upp till 70 centimeters höjd. De har inbyggda handtag för att underlätta att bära dem med sig. Mjukvaran gör att läraren kan ta kontroll över alla datorer i klassrummet och styra till exempel när internet får användas och till vad. Läraren kan enkelt växla mellan att undervisa hela klassen samtidigt och att interagera med enskilda elever. Systemet gör det även lättare att administrera prov, som exempelvis rättas på någon sekund och ger läraren direkt återkoppling om klassens resultat som helhet liksom vilka som behöver extra stöd.

Artikel i Computer Sweden »